Home Home & Kitchen Vitamix 7500 vs. 750 vs. 5200 vs. 5300 (What is The Best Blender?)